De eerste echte christelijke hosting provider

Heb je het licht op het veld gezien,

en hoe het zich uitzaait tussen de bomen,

de grond verwarmt

waar mensen komen

en knielen voor Gods aangezicht?

Heb je de klaprozen zien wuiven

en hoe ze zingen in de zon op het veld,

waar het oude verhaal

opnieuw wordt verteld

in universele scheppingstaal?

Mensen als bloemen warm en vol geestkracht,

tot leven gewekt om open te staan,

mee te bewegen met de seizoenen

om vrij en verwonderd verder te gaan.

Jeanette van Osselen

 


Overdenking

Vakantie

Er waren eens twee houthakkers in het bos. Beiden wilden een boom omhakken. Die bomen waren ongeveer even dik. De houthakkers besloten er een wedstrijdje van te maken: wie het eerst de boom had omgehakt. Allebei gingen ze meteen hard aan het werk. Maar na een tijdje stopte één van de houthakkers en verdween uit het zicht. De andere hakte natuurlijk extra hard door. Na een poosje kwam de houthakker die was weggegaan weer terug, en hakte ook weer verder. Toen ze een stuk verder hadden gehakt, verdween die éne houthakker opnieuw. De ander ging steeds harder hakken. Met een tegenstander die steeds zomaar verdween, kon hij natuurlijk makkelijk winnen. Toch was hij nog lang niet zo ver, toen de andere boom met veel gekraak omver ging. Hij vroeg het zijn collega: ‘Hoe kan het nou dat ik de héle tijd heb doorgehakt en jij een paar keer gewoon zomaar weggelopen bent, en jouw boom tóch eerder om ging?’ Zijn collega antwoordde: ‘Ik heb steeds even de tijd genomen om mijn bijl te slijpen.’

De zomer is (voor wie buiten de agrarische sector werkt) bij uitstek een tijd om onze bijl te slijpen. Op adem komen, even pas op de plaats maken, ontspannen: het maakt dat we scherp blijven en uiteindelijk beter presteren en ons beter voelen. Op vakantie gaan levert daaraan een geweldige bijdrage. Wanneer we nieuwe dingen zien en beleven, verbreden we onze horizon. Recreatie betekent letterlijk ‘her-schepping’. Juist wanneer we op nieuwe plaatsen komen en door onbekende gebieden reizen, doen we nieuwe inzichten op en vinden we nieuwe inspiratie (letterlijk ‘bezieling’!). Nou gaat lang niet ieder van ons deze zomer op reis.

Wie al wat ouder is, verplaatst zich soms niet zo makkelijk. Wie kijkt vanuit het perspectief van duurzaamheid, stapt liever niet in het vliegtuig. Wie alleen is, vindt het misschien moeilijk om op pad te gaan. En reizen is vaak een prijzige aangelegenheid. Gelukkig hoeven we niet ver van huis om op nieuwe plaatsen te komen en onbekende gebieden te bezoeken. Wandelend of fietsend kom je zomaar ergens, waar je nog nooit eerder was. Maar ook wie thuisblijft kan nieuwe dingen ontdekken! In je eigen tuin kom je zomaar een bijzondere libelle tegen. Een gestippelde appelmot, een muntvlinder of een zwarte moeraswapenvlieg. Ik verzin het niet, hoor. Er zijn mensen in onze dorpen, die anderen daar op attenderen. En er zijn apps en boekjes over vogels, insecten of planten die maken, dat je ineens heel anders naar je eigen omgeving kijkt. De Bijbel raadt ons aan om goed te kijken. Naar de mieren, naar de vogels in de lucht en de bloemen in het veld, naar de vijgenboom, de wijnrank. Naar de sterren, de bloesems, de rotsen en de regenboog. Daarvoor hoef je helemaal niet weg. Als we goed kijken, kunnen we ons verwonderen over hoe ingenieus alles in elkaar zit, ervaren dat we deel uitmaken van een veel groter geheel, zomaar nieuwe inzichten opdoen, onze bijl slijpen.

Recreatie en inspiratie: dat wens ik u toe in deze zomermaanden!

Hartelijke groet,

ds. Charlotte Kremer

 

 


Bij de tijd van het kerkelijk jaar

Pinkstergroet

Met Pinksteren vieren we hoe de Geest maakt dat het goede nieuws van Jezus voor alle volkeren en in alle talen te begrijpen is. Om dat te vieren en als bemoediging hebben we alle Oekraïense vluchtelingen een Pinkstergroet gebracht en het Nieuwe Testament in het Oekraïens. Ook deelden we Oekraïense boekjes uit met ‘Woorden van troost’ en voor de kinderen stripboeken met evangelieverhalen. Na Pinksteren wordt het altijd wat stiller in de kerk. Er wordt minder vergaderd, en sommige andere activiteiten liggen stil tot na de zomer. Gemeenteleden gaan op vakantie, maar er zijn wat meer gastpredikanten die voor afwisseling zorgen. Het is ook wat stiller op de liturgische kalender. Tussen Pinksteren en de laatste zondag van het kerkelijk jaar, straks in november, zijn er geen bijzondere zondagen of kerkelijke feestdagen. Op het leesrooster staat een doorgaande lezing uit het Lucasevangelie, waar lezingen uit het Oude Testament bij gevonden zijn. De liturgische kleur is de komende tijd groen. Groen is de kleur die we altijd gebruiken voor de zondagen door het jaar waarop er geen bijzonderheden zijn. Het verwijst naar Gods goede schepping. Groen verwijst ook naar Gods belofte om altijd trouw te blijven aan wat zijn hand begonnen is te doen aan de wereld en aan hen, die daarop wonen. De mens krijgt van God de opdracht om goede rentmeesters te zijn over de schepping: een actueel thema. Groen is bovendien de kleur van hoop en van groei.


Pannenkoeken-picknick 17 juli 2022

Op zondag 17 juli begint de zomervakantie en dat vieren we na de dienst met een Pannenkoekenpicknick in de pastorietuin in Zuiderwoude! Na de dienst bent u van harte welkom in de tuin.

Neem een kleedje of een stoel mee. Er is koffie, thee en limonade en er zijn voor iedereen heerlijke pannenkoeken!

 


Kerk open zomer 2022

Van 2 juli t/m 26 augustus is de kerk van Zuiderwoude elke dag open van, 13.00 uur tot 16.00 uur, voor passanten, toeristen, dorpsbewoners en voor wie een rustpunt zoekt. Kom even binnen en laat u verrassen door de tentoonstelling, georganiseerd door de Stichting

Cultuur in de kerk Zuiderwoude.

Verder zijn de echte handgebreide sokken, diverse boeken, prachtige fotokaarten, jam en andere leuke kadootjes te koop. Er is een kleine stiltehoek met de mogelijkheid een kaars aan te steken.

 


Gespreksgroep

De gesprekskring op de eerste dinsdag van de maand neemt een pauze tot na de zomer, om dan een mooie doorstart te maken in een nieuwe vorm. Hou het kerkblad van september goed in de gaten!


Koffieochtenden

We zijn weer begonnen met de wekelijkse koffieochtenden in de kerk van Zuiderwoude. Van 10:00 tot 11:30 (ongeveer) is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. We hopen dat we ook onze nieuwe Oekraïense dorpsgenoten daar zullen tegenkomen. 

De buurtbus vertrekt om 10:15 uur van de Eilandweg in Broek in Waterland, en zet u voor de deur van de kerk af. Maar ook wie niet met de bus komt, is natuurlijk van harte welkom.


 

Actie kerkbalans 2022     

15 t/m 29 januari

Ook dit jaar doet onze gemeente weer mee aan de Actie Kerkbalans. Het thema dit jaar is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. De opbrengst komt zoals altijd geheel ten goede aan de eigen gemeente.

In de actieperiode wordt aan de lidmaten en doopleden van onze gemeente een envelop met informatie uitgereikt. Het betreffende antwoordstrookje wordt daarna weer opgehaald. U kunt dat ook inleveren bij de coördinatoren Hilda Huiberts, Burg. Peereboomweg 3, Broek in Waterland en Ed Honingh, Dorpsstraat 29, Zuiderwoude.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de RK kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke
kerk van Nederland en de Evangelische Broedergemeente.
De kerken krijgen geen subsidie. De lasten moeten door de kerkleden zelf worden opgebracht
zoals het salaris van de predikant, diverse activiteiten maar ook missionaire en maatschappelijke projecten.


Voor meer informatie kunt u terecht bij de kerkrentmeesters:
Ed Honingh (020 4033243) en Hilda Huiberts (020 4033608).


Voedselbank

Producten voor de voedselbank kunt u inleveren bij de kerk van Zuiderwoude en Broek in Waterlans tijdens de kerkdienst.

Wat kunt u meenemen? Houdbare en verpakte artikelen zijn heel erg welkom! U kunt denken aan pasta, rijst, de bijbehorende sausen, blikken vlees of vis, potten groente. Soep, koffie, thee, koek en natuurlijk ook douchespullen en tandpasta. De mensen uit onze regio die afhankelijk zijn van de Voedselbank rekenen weer op u!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en gulle gaven!

Wilt u de voedselbank ondersteunen met een gift, dat kan op rekening van: Stichting Purmerendse Voedselbank NL13RABO0120354608.

De Diaconie van de Protestante Gemeente Broek in Waterland-Zuiderwoude-Uitdam en de Raad van Kerken Broek in Waterland


Fusieproces

Het fusieproces is afgerond. Na jaren van contacten, gesprekken en gemeenteavonden is de akte van samenvoeging op 29 oktober 2021 bij de notaris gepasseerd.

De nieuwe gemeente die is ontstaan is PROTESTANTSE GEMEENTE ZUIDERWOUDE-UITDAM-BROEK IN WATERLAND.

We mogen er bijzonder trots op zijn dat het gelukt is binnen de termijn die we voor ogen hadden.

Officieel zijn we nu één gemeente. Voor velen van ons verandert er eigenlijk niets. De kerkdiensten vieren we immers al een tijdje samen, er staat alleen een iets andere naam op de liturgie. Achter de schermen moet er nog wel het één en ander gebeuren: naamswijzigingen van de bankrekeningen bijvoorbeeld. We willen een nieuw logo en een mooie nieuwe gezamenlijke website. Daar wordt nog verder aan gewerkt.


Kerk in Actie haalt 697.000 euro op voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

De huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie in november 2021 heeft het prachtige resultaat van 697.000 euro opgebracht. Meer dan 7.000 collectanten en ruim 430 collectecoördinatoren hebben zich ingezet voor een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie directeur Jurjen de Groot: "Er is enorm veel werk verzet door duizenden vrijwilligers. Samen maken we het verschil voor onze kwetsbare naasten." 

Hulp onverminderd nodig

In honderden plaatsen in Nederland gingen collectanten met een collectebus langs de deuren, en daarnaast collecteerden veel anderen met een online collectebus.

Hulp aan vluchtelingenkinderen blijft onverminderd hard nodig, hoort Kerk in Actie van de partners in Griekenland. Hun situatie wordt met de dag nijpender. Het is onze verantwoordelijkheid om financieel te steunen. We moeten als kerk laten zien dat wij willen meewerken om het verschil te maken voor onze kwetsbare naasten."

Beter leven voor vluchtelingenkinderen

Van 21 t/m 26 november 2022 wordt er opnieuw een landelijke huis-aan-huiscollecte gehouden. Kerk in Actie komt dan opnieuw in actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland, want de nood blijft onverminderd hoog. 


Vakanties met zorg en aandacht

Zorgeloos genieten tijdens begeleide vakantie

Als u graag op vakantie wilt in Nederland maar ertegenop ziet om de vakantie zelf te regelen, kunt u kiezen voor een van de 70 vakanties van Het vakantiebureau. Tijdens deze vakanties voor senioren helpen onze vrijwilligers u bij praktische zaken en begeleiden u bijvoorbeeld bij uitstapjes of bij de diverse activiteiten. Heeft u zorg nodig? Onze gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden continueren de zorg zoals u dat thuis gewend bent. Zij staan 24 uur per dag voor u klaar.


Protestantse identiteit
Alle Vakanties met Aandacht hebben een open protestants-christelijk karakter en zijn toegankelijk voor iedereen. Een predikant of geestelijk verzorger verzorgt de viering en is beschikbaar voor een goed gesprek als u daar behoefte aan heeft.

Accommodaties

In 2021 zijn er vier (geheel of deels) aangepaste vakantieaccommodaties waar vakanties worden georganiseerd. Alle hotels zijn sfeervol, prachtig gelegen midden in de natuur en met een ruim aanbod van bezienswaardigheden en uitstapjes. Ook kunt u kiezen voor een van de vier vakanties op het aangepaste vaarvakantieschip De Prins Willem Alexander.

Programma

Er is volop keuze in het activiteitenprogramma zoals een excursie, diverse workshops, een spelletje spelen of genieten van een muziekoptreden. U kunt er ook lekker op uit gaan om te winkelen of een prachtige (rolstoel)fietstocht of (rolstoel)wandeltocht door de omgeving maken. Onze vrijwilligers gaan graag met u mee! Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor uw eigen wensen.

Wilt u ook zorgeloos vakantie vieren en de Vakantiegids van 2021 ontvangen? Of heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met uw diaconie of rechtstreeks met het Vakantiebureau, telefoon (0343) 74 58 90, www.hetvakantiebureau.nl   


Werkgroep Werelddiaconaat Waterland (WWW)

De gezamenlijke diaconieën van Waterland ondersteunen jaarlijks een laagdrempelig project wat binding heeft met een van de kerken die meedoen. 

 

 Het jaarproject van de Werkgroep Werelddiaconaat Waterland 2022: Oud in Afrika

Sinds 2001 is Oud in Afrika actief voor ouderen in West Ethiopië. Hun doel is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven. Waar nodig worden ouderen, die voor hun kleinkinderen zorgen, ondersteund. Oud in Afrika was de eerste organisatie in Nederland die aandacht vroeg voor de problematiek van kwetsbare ouderen in ontwikkelingslanden. Zij werkt samen met lokale professionals die zij geen salaris hoeven te betalen. Het zijn meestal zusters van diverse katholieke congregaties. 

www.oudinafrika.org  

NL58RABO 0342813307 t.n.v. Diaconie P.G. Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland.