De eerste echte christelijke hosting provider

ADRESGEGEVENS:


CONTACTGEGEVENS:  

Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam

E-mailadres: info@kerkzuiderwoude.nl

 

secretariaat: Dorpsstraat 29, 1153 PD Zuiderwoude

Telefoon: 020-4033243 

 

secretariaat Diaconie: Gouw 6, 1153 PK Zuiderwoude

Telefoon: 020-3584979

 

Predikant: Ds. Charlotte Kremer-Elzinga, Dorpsstraat 2, 1153 PB Zuiderwoude

Telefoon 06-27746328  charlottekremer@hetnet.nl